Skip to the content
Rhieni a phlant

Rhieni a phlant

Rydym eisoes yn gweithio gyda dros 110,000 o blant mewn dros 1,000 o ysgolion.  Dysgwch sut i gael eich plentyn i gymryd rhan ym Mhrifysgol y Plant a'r bobl gywir i gysylltu â nhw yn eich ardal.

Darparwyr dysgu

Darparwyr dysgu

Mae Prifysgol y Plant yn gweithio'n agos gyda phob math o ddarparwyr dysgu ac arweinwyr gweithgareddau i gynnig yr amrywiaeth ehangaf o gyfleoedd i blant.  Dysgwch fwy am ein proses ddilysu.

Ysgolion

Ysgolion

Mae cymaint o resymau dros gael eich ysgol i gymryd rhan ym Mhrifysgol y Plant. Dysgwch fwy am pam a sut y gall Prifysgol Plant gefnogi eich ysgol.