Skip to the content

Gweithgareddau i’w gwneud gartref ac ar-lein

Gall dysgu ddigwydd unrhyw le gan gynnwys yn y cartref ac ar-lein. Dyma adnoddau o'n rhwydwaith a ledled y byd er mwyn eich cadw'n actif, yn dysgu ac yn cael eich diddanu! Rydym wedi rhoi'r rhain mewn categorïau gwahanol fel y gallwch ddod o hyd i rywbeth newydd i'w wneud yn hawdd. Cliciwch ar y penawdau i ehangu'r adran.

Cwestiynau Cyffredin

NODER: Rydym yn annog pob plentyn a theulu i ddefnyddio'r adnoddau hyn, ond dim ond plant sydd eisoes wedi cofrestru gyda'u Prifysgol y Plant leol fydd yn gallu casglu stampiau Prifysgol y Plant am gymryd rhan. Os ydych am gael gwybod sut i gymryd rhan yn eich Prifysgol y Plant leol, gallwch ddod o hyd i'w manylion cyswllt yma. Byddwch yn ymwybodol ein bod fel arfer yn gweithio drwy ysgolion, felly mae cofrestru tra bod ysgolion ar gau yn annhebygol yn anffodus.

  • Os byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgaredd â brand Prifysgol y Plant, fel arfer fe welwch fanylion cyswllt ar y ddogfen a chyfarwyddiadau ynghylch sut i gasglu eich stamp. Dilynwch y cyfarwyddiadau hynny.
  • Os nad yw'r gweithgaredd yn weithgaredd a ddilyswyd gan Brifysgol y Plant, bydd angen i chi lenwi ffurflen fyfyrio a'i hanfon i contactus@childrensuniversity.co.uk

Lawrlwythwch y ffurflen fyfyrio fel PDF

Lawrlwythwch y ffurflen fyfyrio fel dogfen Word

Er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynnig cymaint o gyfleoedd â phosibl ar hyn o bryd, rydym ar hyn o bryd yn hyrwyddo llawer o weithgareddau nad ydynt wedi'u dilysu.  Mae'r rhain yn weithgareddau yr ydym yn eu hyrwyddo'n ddidwyll ac yn ysbryd Prifysgol y Plant, ond ni allwn dystio i ansawdd y dysgu. Drwy glicio ar unrhyw un o'r dolenni rydych yn cydnabod eich bod yn gadael gwefan Prifysgol y Plant.

Gan nad yw'r rhain wedi'u dilysu, mae'n bwysig nodi:

  • cynghorir goruchwyliaeth rhieni wrth edrych ar wefannau allanol
  • er mwyn ennill stamp Prifysgol y Plant am gymryd rhan mewn gweithgaredd heb ei ddilysu, bydd angen i chi lenwi ffurflen fyfyrio (Lawrlwytho fel PDF neu lawrlwytho yn Word) a'i hanfon i contactus@childrensuniversity.co.uk
  • Nid yw Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant yn gyfrifol am y cynnwys ar y gwefannau allanol hyn
  • Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg i ychwanegu at y rhestr hon neu i ofyn am ddileu dolenni

Mae Prifysgol y Plant yn ymwneud ag annog cyfranogiad mewn dysgu y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth. Ar hyn o bryd, nid yw llawer o'r cyrchfannau, y clybiau a’r mannau cymdeithasol rydym fel arfer yn cyfeirio pobl atynt mor hygyrch ag y byddent fel arfer oherwydd lledaeniad COVID-19. Mae'n bwysig dilyn cyngor swyddogol a disgresiwn rhieni / ysgolion wrth benderfynu a yw gweithgaredd yn addas. Rydym wedi nodi dolenni i ganllawiau swyddogol yma.

Er bod y rhan fwyaf o'r gweithgareddau rydym yn cyfeirio atynt wedi'u cynllunio i blant eu gwneud ar eu pennau eu hunain gartref, efallai y bydd rhai sy'n annog gweithgareddau sy'n mynd yn groes i gyngor y Llywodraeth ar hyn o bryd. Ystyriwch y canllawiau hyn cyn gweithredu ar gyngor a roddir yn yr adnoddau isod.

Gweithgareddau i roi cynnig arnynt gartref ac ar-lein

Clwb Ar ôl Ysgol y Cyfnod Cloi 2021

Bob wythnos yn ystod y cyfnod cloi byddwn yn hyrwyddo taflen waith genedlaethol gyda phum gweithgaredd awgrymedig ar gyfer yr wythnos. Bydd y rhain yn rhoi syniadau hwyliog i chi neu'ch plentyn ar gyfer gweithgareddau y gellir eu gwneud gartref. Mae un ar gyfer pob diwrnod o'r wythnos, ond gallwch wneud cymaint neu cyn lleied ag yr hoffech! Mae pob gweithgaredd gwerth 1 credyd.

I gael cod stamp ar gyfer Prifysgol y Plant Ar-lein e-bostiwch contactus@childrensuniversity.co.uk gyda thystiolaeth - gallai hyn fod yn ffotograff, fideo, taflen waith - neu daflen fyfyrio wedi'i chwblhau.

Lawrlwythwch y ffurflen fyfyrio fel PDF
Lawrlwythwch y ffurflen fyfyrio fel dogfen Word

 

Heriau wythnosol Clwb Ar Ôl yr Ysgol

Cliciwch yma am wythnos 18 Ionawr y Clwb Ar Ôl Ysgol

Cliciwch yma am wythnos 25 Ionawr y Clwb Ar Ôl Ysgol

Cliciwch yma am wythnos 1 Chwefror y Clwb Ar Ôl Ysgol

Cliciwch yma am wythnos 8 Chwefror y Clwb Ar Ôl Ysgol

Cliciwch yma am wythnos 15 Chwefror y Clwb Hanner Tymor

Cliciwch yma am wythnos 22 Chwefror y Clwb Ar Ôl Ysgol

Cliciwch yma am wythnos 1 Mawrth y Clwb Ar Ôl Ysgol

Dyma rai gweithgareddau a heriau a ddilyswyd y gallwch eu lawrlwytho a'u cwblhau gartref

Ein Taflen Her Hanner Tymor Mehefin 2021 - Cliciwch yma i lawrlwytho

Ein Taflen Her Gwyliau’r Pasg 2021  - Cliciwch yma i lawrlwytho

Her Hanner Tymor Dwyrain Llundain Chwefror - Cliciwch yma i lawrlwytho

Mae ein partneriaid yn Nwyrain Llundain wedi rhoi'r her hon at ei gilydd. I'w gwblhau bydd angen i chi hefyd lawrlwytho eu templed Doodle a Day a'r templed Story of You hwn.

Taflen Her Oes Haearn Amgueddfeydd Colchester a Phrifysgol y Plant Essex - Cliciwch yma i lawrlwytho

Mae Prifysgol y Plant Essex wedi gweithio gydag Amgueddfeydd Colchester i greu'r set wych hon o heriau sy'n gysylltiedig â'r Oes Haearn.

Heriau Hanner Tymor Prifysgol y Plant Essex a Suffolk - Cliciwch yma i lawrlwytho #1 & cliciwch yma i lawrlwytho #2

Dyma set wych o heriau gan ein partneriaid yn Essex a Suffolk.

Ein Taflen Her Gwyliau’r Gaeaf 2020 - Cliciwch yma i lawrlwytho

Rhowch gynnig ar ein Her Gwyliau’r Gaeaf 2020! Cofiwch gasglu tystiolaeth o'ch gweithgareddau yna gallwch lenwi ffurflen myfyrio gweithgaredd sydd i'w gweld yma a'i hanfon i contactus@childrensuniversity.co.uk i gasglu eich stamp.

Gweithgaredd Cymeriad Prifysgol y Plant Nottingham Trent - Cliciwch yma i lawrlwytho

Rhowch gynnig ar y daflen weithgaredd hon gan ein partneriaid yn Nottingham. Ystyriwch nodweddion cymeriad gwahanol fel y dangosir yn y llyfr The Lion, the Witch and the Wardrobe

Her Haf Prifysgol y Plant Dwyrain Llundain - Cliciwch yma i lawrlwytho

Rhowch gynnig ar y Daflen Her Haf wych hon gan ein partneriaid yn Nwyrain Llundain

Her Gwanwyn Prifysgol y Plant Caint - Cliciwch yma i lawrlwytho

28 tudalen yn llawn heriau gan ein partneriaid ym Mhrifysgol y Plant Caint!

Taflen Her Pasg Prifysgol y Plant Blackburn - Cliciwch yma i lawrlwytho

Gweithgareddau Pasg gan ein partneriaid yn Blackburn

Ein Her Caredigrwydd #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl - Cliciwch yma i lawrlwytho

Mae caredigrwydd mor bwysig. Allwch chi wneud gweithred o garedigrwydd ar hap bob dydd am wythnos?

Adnoddau i'w Lawrlwytho gan Brifysgol y Plant Yr Alban - Cliciwch yma i’w gweld ar ei gwefan

Gweld a lawrlwytho amrywiaeth o weithgareddau a gynhyrchwyd gan ein partneriaid yn Yr Alban.

Prifysgol y Plant Awstralasia - Cliciwch yma i weld ar ei gwefan

Gweld a lawrlwytho amrywiaeth o weithgareddau a gynhyrchwyd gan ein partneriaid yn Awstralia a Seland Newydd.

Heriau Mawr Prifysgol y Plant Dwyrain Llundain 2020 - Cliciwch yma i lawrlwytho

Mae ein partneriaid yn Nwyrain Llundain wedi llunio'r amrywiaeth fawr hon o weithgareddau i'w gwneud gartref. Gadewch i ni weld sawl un y gallwch ei wneud!

Her Fawr Prifysgol y Plant Essex a Suffolk 2020 - Cliciwch yma i lawrlwytho

Edrychwch ar y pecyn mawr hwn o heriau gan ein partneriaid yn Essex a Suffolk.

Heriau Haf The Hive 2020 - Cliciwch yma i lawrlwytho

The Hive yw ein partneriaid sy'n rhedeg Prifysgol y Plant yn Croydon a New Forest. Gallwch lawrlwytho eu her haf fawr ac yna llenwi'r daflen weithgaredd hon pan fyddwch wedi gwneud hynny.

Taflen waith Money Matters gan Rooster Money - Cliciwch yma i lawrlwytho

Mae bod â rhywfaint o allu gydag arian, deall pwysigrwydd cynilo a bod yn gall gyda'ch arian parod yn bwysig iawn. Dysgwch sut mae gwneud hyn gyda chwrs Money Matters Rooster Money.

Pecyn Gweithgareddau Celfyddydau Creadigol BigfootCliciwch yma i lawrlwytho

Bydd y pecyn hwn yn eich helpu i ddysgu mwy am y celfyddydau creadigol diolch i Bigfoot Arts Education! Fe'i cynlluniwyd i'ch helpu i feddwl am amrywiaeth o rolau sy'n bwysig mewn perthynas â chreu digwyddiad celfyddydol, perfformiad neu ffilm. Gallwch ennill hyd at 6 chredyd.

Teithiau orielau Celf -  https://secretldn.com/virtual-tours-museums-galleries/

Dolen at dros 30 o orielau celf gwahanol y gallwch edrych o'u cwmpas ar-lein

Tynnwch luniau yng nghwmni Nick Sharratthttp://www.nicksharratt.com/drawing_tips.html

Awgrymiadau tynnu lluniau gan Nick Sharratt

National Geographic Kids - https://www.natgeokids.com/uk/

Gweithgareddau a chwisiau i blant iau

Taith amgueddfeydd rithwirhttps://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours

Ymweld â 12 amgueddfa neu oriel wahanol o'ch cartref eich hun     

Teithiau Amgueddfa Llundain Rhithwirhttps://londonist.com/london/museums-and-galleries/calling-all-culture-vultures-here-s-how-to-experience-london-virtually-during-the-coronavirus-pandemic

Teithiau o amgylch nifer o Amgueddfeydd Llundain             

Creative Bug https://www.youtube.com/user/cbugstudio

Dylunwyr a chrefftwyr ysbrydoledig yn dod â gweithdai fideo yn syth i'ch sgrin

DWDLO AMSER CINIO gyda Mo Willems! - https://www.youtube.com/user/TheKennedyCenter

Bydd y darlunydd adnabyddus Mo Willems yn gwneud Dwdlo Amser Cinio i blant ar YouTube

Back to All News #gardengig - Gwnewch gerddoriaeth am 4pm  - https://www.sheffieldmusichub.org/news/gardengig-make-music-at-4pm

Rydym yn eich annog i gynnal #giggardd am 4pm (unrhyw ddiwrnod, bob dydd os dymunwch) i ddod â cherddoriaeth a phositifrwydd i'ch cymuned. P'un ai eich plentyn neu chi sy'n chwarae, rydym am godi calonnau a chadw ein myfyrwyr i ymarfer a pherfformio.                 

Gwefan swyddogol Neil Gaiman ar gyfer Darllenwyr iauhttp://www.mousecircus.com/

Gwefan swyddogol Neil Gaiman ar gyfer Darllenwyr iau, darllen, chwarae gemau, lawrlwytho gweithgareddau y gellir eu hargraffu, a gwylio fideos a ysbrydolwyd gan lyfrau Neil Gaiman

Red Ted Art  - https://www.redtedart.com

Celf a chrefft hawdd i’r rhai bach

The Imagination Tree - https://theimaginationtree.com

Gweithgareddau celf a chrefft creadigol i'r plant lleiaf                  

Teithio a Hamdden  -  https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours

Esgus teithio'r byd. Ewch ar daith rithwir o'r 12 amgueddfa enwog hyn

Health Street - https://padlet.com/jgladwin999/z3y2ql69kkpy

Dysgwch fwy am y rolau sydd ar gael yn y GIG a sut maen nhw'n effeithio ar bobl

Duolingo - https://www.duolingo.com

Dysgu ieithoedd am ddim. Gwe neu ap.                 

Blockly - https://blockly.games

Dysgu sgiliau rhaglennu cyfrifiadurol - yn hwyliog ac am ddim

Amgueddfa Banc Lloegr https://www.bankofengland.co.uk/education/home-learning-hub

Mae Amgueddfa Banc Lloegr wedi llunio rhestr o weithgareddau dysgu yn y cartref i helpu myfyrwyr, athrawon, teuluoedd ac oedolion i ddysgu am yr economi, ein gwaith a'n hanes

Tinkercad  - https://www.tinkercad.com

Tinkercad - ap rhad ac am ddim a hawdd ei ddefnyddio ar gyfer dylunio 3D, electroneg, a chodio.

 

Toy Theatre - https://toytheater.com/

Gemau addysgol ar-lein

 

Chatter Pack  - https://chatterpack.net/blogs/blog/list-of-online-resources-for-anyone-who-is-isolated-at-home

Rhestr o adnoddau di-dâl, ar-lein, i leddfu diflastod.

 

Amazing Educational Resources - http://www.amazingeducationalresources.com/

Rhestr ar-lein enfawr o gwmnïau a sefydliadau sy'n cynnig tanysgrifiadau a gweithgareddau am ddim

Amgueddfa Banc Lloegr https://www.bankofengland.co.uk/education/home-learning-hub

Mae Amgueddfa Banc Lloegr wedi llunio rhestr o weithgareddau dysgu yn y cartref i helpu myfyrwyr, athrawon, teuluoedd ac oedolion i ddysgu am yr economi, ein gwaith a'n hanes

Beast Academy (Mathemateg) - https://beastacademy.com/

Adnoddau mathemateg ar-lein, gan gynnwys rhai y gellir eu hargraffu

Gwersi gwyddoniaeth am ddimhttps://mysteryscience.com

Mystery Science

Scratch - https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/

Rhaglennu cyfrifiadurol creadigol

Wow Science - https://wowscience.co.uk/

Amrywiaeth enfawr o weithgareddau gwyddoniaeth gynradd!                   

Bathodynnau Blue Peter - https://www.bbc.co.uk/cbbc/joinin/about-blue-peter-badges

Os oes gennych stamp a blwch post cyfagos

 

Sport England - https://www.sportengland.org/news/how-stay-active-while-youre-home

Sut i gadw'n heini gartref

Joe Wicks, The Body Coachhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLyCLoPd4VxBvQafyve889qVcPxYEjdSTl 

Mae Joe Wicks yn cynnal gwersi Addysg Gorfforol bob dydd am 9am yn fyw ar YouTube

Oxford Owl for Home https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/

Llawer o adnoddau am ddim ar gyfer plant oedran Cynradd                             

Cruise challenge - https://www.childrensuniversity.co.uk/media/1231/cruise-challenge.pdf

Crëwyd y daflen waith hon gan un o'n grwpiau Brownies sy’n bartner                    

World Book Reader - https://worldbook.kitaboo.com/reader/worldbook/index.html?usertoken=Mjk5MzQ6MTpJUjA5MjAxNjoyOmNsaWVudDE2OTc6MTY5NzoyMjE2Mjg4OjE6MTU4NDM4MDExMzA2Mjp1cw%3D%3D

1000au o eLyfrau am ddim                

All in One Home School - https://allinonehomeschool.com/

This is the awesome free curriculum that we use. Everything from preschool activities to 12th grade is here!               

All in One Home School Games - https://allinonehomeschool.com/thinking/

Dyma'r cwricwlwm rhad ac am ddim anhygoel a ddefnyddiwn. Mae popeth o weithgareddau cyn-ysgol i'r 12fed gradd yma!

Scholastic Learn at Home - https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html

Mae Scholastic wedi creu safle dysgu o'r cartref am ddim gydag 20 diwrnod a mwy o ddysgu a gweithgareddau    

Khan Academy https://www.khanacademy.org/

Yr ysgol ar gau? Rydym yma i chi gydag adnoddau am ddim i gadw pawb i ddysgu.

First News Education https://schools.firstnews.co.uk/remote-learning-resources/

Gyda chau rhai ysgolion yn fyd-eang a'r potensial am fwy yn gwneud hynny, a ydych wedi ystyried eich ateb ar gyfer dysgu o bell? Am gyfnod cyfyngedig, rydym yn cynnig rhifynnau cyfredol am ddim o bapur newydd First News (fersiwn PDF), Taflenni Gweithgareddau, a threial 6 wythnos estynedig o'r iHub.                   

Y Brifysgol Agoredhttps://www.open.edu/openlearn/

OpenLearn y Brifysgol Agored lle mae'r holl gyrsiau am ddim. Mae’n dda ar gyfer pobl ifanc hŷn a rhieni/gofalwyr hefyd!

Mis Ymwybyddiaeth Straen 2021

Ebrill 2021 yw mis Ymwybyddiaeth Straen - beth am gwblhau'r daflen waith hon ac ennill credyd Prifysgol y Plant https://www.childrensuniversity.co.uk/media/1361/stress-awareness-month.pdf

The Kids Should See This - https://thekidshouldseethis.com

Ystod eang o fideos addysgol cŵl

                

Cbeebies Radio - https://www.bbc.co.uk/cbeebies/radio

Gweithgareddau gwrando i'r rhai iau

          

Crash Course  - https://thecrashcourse.com

Fideos You Tube ar lawer o bynciau

             

Crash Course Kids - https://m.youtube.com/user/crashcoursekids

Fideos You Tube ar lawer o bynciau            

                   

 

BrainPop - https://www.youtube.com/user/mobytherobot

Mae BrainPOP® yn creu cynnwys cwricwlaidd wedi’i animeiddio

              

Curiosity Stream - https://www.youtube.com/channel/UCd7zlpSjvUuUwsQdqV3LF3w

Miloedd o ffilmiau a chyfresi dogfennol sydd ar gael ledled y byd ar amrywiaeth o ddyfeisiau. Plymio'n Ddwfn i wyddoniaeth, hanes, technoleg, natur, iechyd a mwy.

                 

Discovery Education - https://www.youtube.com/user/DiscoveryEducation

Mae Discovery Education yn arwain y byd o ran cynnwys digidol sy'n seiliedig ar safonau ar gyfer K-12, gan drawsnewid addysgu a dysgu gyda gwerslyfrau digidol penigamp, cynnwys amlgyfrwng, datblygiad proffesiynol, a'r gymuned ddysgu broffesiynol fwyaf o'i fath. Yn gwasanaethu 4.5 miliwn o addysgwyr a thros 50 miliwn o fyfyrwyr, mae gwasanaethau Discovery Education yn hanner ystafelloedd dosbarth yr UD, 50 y cant o'r holl ysgolion cynradd yn y DU, ac mewn mwy na 50 o wledydd.                 

 

Free School - https://www.youtube.com/user/watchfreeschool

Mae FreeSchool yn lle diogel a chyfeillgar i amlygu plant i gelfyddyd enwog, cerddoriaeth glasurol, llenyddiaeth plant, a gwyddoniaeth naturiol mewn ffordd sy'n briodol i'w hoedran ac sy'n hygyrch i'r plentyn.

Adnoddau am ddim i ysgolion

Mae ein partneriaid yn yr YAGG wedi datblygu adnoddau oddi ar y silff ar gyfer rhedeg clybiau allgyrsiol i blant. Wedi'i anelu at athrawon neu oedolion eraill sy'n chwilio am gymorth i gyflwyno clwb gwyddoniaeth neu STEM i blant, mae’r YAGG yn creu 4 pecyn clwb hygyrch.

Mae pob pecyn yn cynnig:

  • trosolwg o sut i gynnal y sesiynau a rhestr o'r holl adnoddau sydd eu hangen (deunyddiau syml, bob dydd) ar gyfer 8 sesiwn.
  • taflen weithgareddau ar gyfer pob un o'r 8 sesiwn, gan roi arweiniad i arweinydd y sesiwn ar drefnu'r gweithgareddau, a fydd yn cynnwys her ymarferol i'r plant, ffeithiau allweddol/gwyddoniaeth a syniadau ar gyfer cwestiynau a gweithgareddau pellach.
  • Mae rhai pecynnau hefyd yn cynnwys taflen ffeithiau i blant fynd â hi adref i'w hannog i rannu canfyddiadau gyda'u teuluoedd a mynd â'u dysgu ymhellach.

Gellir ei lawrlwytho o wefan yr YAGG - Cliciwch yma i lawrlwytho

Taflenni gwaith ar gyfer ymweld â chyrchfannau dysgu

Os ydych chi'n mynd i unrhyw un o'r Cyrchfannau Dysgu hyn, cofiwch fynd â'r taflenni hyn gyda chi!

Sw Chessington Cliciwch yma i lawrlwytho

Cwrdd â thros 1,000 o anifeiliaid yn Chessington Zoo; o'r egsotig a'r rhai mewn perygl i'r rhai hynod giwt. Mae Zoo Quest yn brofiad dysgu rhyngweithiol hunan-arwain sy'n helpu plant i ddysgu ffeithiau gwych am rai o'r anifeiliaid anhygoel yn y sw ac sy’n dyfnhau eu dealltwriaeth mewn ffordd hwyliog. Mae pob gweithgaredd gwerth 2 gredyd.

Dysgu yn Sw Colchester - Cliciwch yma i lawrlwytho

Mae'r pecyn hwn wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth a gweithgareddau i rieni, teuluoedd a grwpiau i'ch helpu i ddysgu yn Sw Colchester. Cwblhewch y gweithgareddau i ennill stampiau pasbort Prifysgol y Plant! Mae’r gweithgaredd hwn gwerth 1 credyd.

Y Comisiwn Coedwigaeth - Cliciwch yma i lawrlwytho

Lawrlwythwch y daflen weithgaredd hon i fynd â hi gyda chi pan fyddwch yn ymweld â choetir y mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn gofalu amdano. Llenwch y daflen weithgaredd hon wrth i chi gerdded o gwmpas y goedwig a’i mwynhau. Dysgwch sut mae coedwig sy'n cael ei rheoli'n dda yn gweithio, a sut y gall fod yn gymaint mwy na dim ond lle i dyfu coed. Mae’r gweithgaredd hwn gwerth 2 gredyd.

Taflen Weithgaredd LEGOLAND® Windsor ResortCliciwch yma i lawrlwytho

Lawrlwythwch y daflen weithgaredd hon i fynd â hi gyda chi pan fyddwch yn ymweld â LEGOLAND® Windsor. Heriwch eich hun yn rhai o'n hoff rannau o'r gyrchfan a llenwch y daflen weithgaredd wrth i chi fynd. Os ydych yn cwblhau'r pecyn gweithgareddau fel rhan o Brifysgol y Plant, cysylltwch â ni i ofyn am ein gostyngiad unigryw. Mae’r gweithgaredd hwn gwerth 4 credyd.

Amgueddfa LlundainCliciwch yma i lawrlwytho

Bydd y llwybr hwn yn mynd â chi o amgylch Amgueddfa Llundain gan dynnu sylw at rai o gyfnodau mwyaf cyffrous Llundain. Mae un gweithgaredd ym mhob oriel, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych o gwmpas i ddysgu am bethau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi. Mae’r gweithgaredd hwn gwerth 2 gredyd.

Acwaria SEA LIFE Cliciwch yma i lawrlwytho

Lawrlwythwch y daflen weithgaredd hon i fynd â hi gyda chi pan fyddwch yn ymweld ag unrhyw un o acwaria SEA LIFE ledled y DU. Talwch sylw manwl wrth i chi gerdded o amgylch Canolfan SEA LIFE a llenwch daflen weithgaredd Prifysgol y Plant wrth i chi fynd. Dysgwch fwy am gadwraeth yn ogystal â'n crwbanod môr a’n siarcod anhygoel a rhyfeddodau dyfrol eraill. Mae’r gweithgaredd hwn gwerth 2 gredyd.