Skip to the content

Dod yn Brifysgol Plant

Pwy sy'n rhedeg Prifysgolion y Plant?

Mae Prifysgol y Plant yn fudiad cenedlaethol sy'n cael ei gydlynu ledled y wlad gan sefydliadau partner. Mae'r partneriaid hyn yn cynnwys Awdurdodau Lleol, Prifysgolion a Sefydliadau AB, elusennau lleol a mentrau cymdeithasol eraill. Mae ein Prifysgolion y Plant lleol yn gweithio gydag ysgolion, plant a phartneriaid dysgu eraill yn eu hardaloedd i'n helpu i gyrraedd dros 110,000 o blant bob blwyddyn. Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant yw'r elusen sydd wrth wraidd rhwydwaith Prifysgol y Plant – rydym yn helpu i sefydlu a chefnogi ein partneriaid lleol gyda'r offer a'r gefnogaeth sydd eu hangen.

Pam sefydlu Prifysgol y Plant?

Mae ein partneriaid yn dewis defnyddio Prifysgol y Plant fel ffordd o gryfhau a chefnogi eu cymunedau lleol a gwella'r canlyniadau i blant yn eu hardal.

Ble i ddechrau

Mae datblygu pob Prifysgol y Plant leol newydd yn unigryw i'r gymuned y mae'n gweithredu ynddi. Os oes gennych ddiddordeb mewn ystyried y posibilrwydd o ddod yn bartner prifysgol y plant lleol ymhellach, cysylltwch â Sonya Christensen. Os mai ysgol ydych chi sy'n dymuno cofrestru ei disgyblion yn unig, darllenwch fwy am gofrestru yma. Os ydych chi'n cynnal gweithgareddau i blant yn eich ardal chi neu ar draws y wlad, darllenwch fwy yma am gymryd rhan.