Skip to the content

Rhoi Rhodd i Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant

Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant yw'r elusen sydd wrth wraidd rhwydwaith Prifysgol y Plant. Rydym yn dîm bach ac ymroddedig sy'n rhoi cymorth ac arweiniad strategol, ac sy’n helpu i gyflwyno Prifysgol y Plant i fwy o ardaloedd.


Fel elusen mae Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant yn gallu cyrraedd mwy o blant gyda chefnogaeth hael busnesau, sefydliadau elusennol ac unigolion. Os ydych yn hoffi'r hyn a wnawn, mae sawl ffordd o gynnig eich cefnogaeth

Rhoi rhodd

Gallwch roddi’n saff ac yn ddiogel gan ddefnyddio Justgiving

 

Dilysu eich gweithgareddau dysgu ar gyfer plant

Os ydych chi'n cynnal gweithgareddau i blant, gofynnwch iddynt gael eu dilysu fel rhan o Brifysgol y Plant yma

Siaradwch â ni

Os ydych am drafod gwahanol ffyrdd y gallech chi neu'ch sefydliad gefnogi gwaith Prifysgol y Plant, cysylltwch â ni.