Skip to the content

Podlediad

Mae Prifysgol y Plant: Live! yn gyfres o bodlediadau gan Brifysgol y Plant. Mae ar gyfer partneriaid, ysgolion, rhieni ac unrhyw un sy'n awyddus i glywed mwy am sut mae Prifysgol y Plant yn ffitio o fewn y tirlun addysg presennol.


Cafodd y pum pennod gyntaf eu recordio'n fyw yng Nghynhadledd Prifysgol y Plant ym mis Hydref 2019 ac fe'u cynhyrchwyd gan Mic Media.